NIEUWS IN DE ZAAK BAUKJE DIJKSTRA

Advocaat en Directeur bij Adure Advocaten   - Drachten.

In April 2015 Is er tegen Baukje Dijkstra van Adure Advocaten B.V. klacht ingedient bij de Orde van Advocaten, Noord-Nederland.  De zaak komt terecht bij J.Sj. Dijkstra en Baukje Dijkstra geeft als antwoord op de verschijdene klachten:  

"Nadat ik het vonnis van  8 Juli 2014 heb ontvangen, heb ik de inhoud van het vonnis per email aan de klant uitgelgd. Per abuis heb ik toen een hogerberoepstermijn van drie maanden genoemd."

Geen woord over de overige klachten!  Wat mooi toch!  Lees de zaak.

09-05-2015


All text on this site may be reproduced and published in any shape or form, except if the text is accompanied by a copyright statement.