Full Version: 'Coke snuivende' advocaat opnieuw opgepakt
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
De veroordeling die Van den E. in 2013 aan zijn broek kreeg, was destijds pikant omdat hij als strafadvocaat regelmatig drugsverdachten verdedigt.

http://www.ad.nl/binnenland/coke-snuiven...~a0c19881/