Frauderende advocaat Monique S. in hoger beroep veroordeeld - Printable Version

+- (https://corrupteadvocaten.com/net)
+-- Forum: CORRUPTE ADVOCATEN FORUM (https://corrupteadvocaten.com/net/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Corrupte Advocaten Discussie in NEDERLANDS (https://corrupteadvocaten.com/net/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thread: Frauderende advocaat Monique S. in hoger beroep veroordeeld (/showthread.php?tid=2682)Frauderende advocaat Monique S. in hoger beroep veroordeeld - Judgement - 02-23-2017

Frauderende advocaat Monique S. in hoger

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/10/vonnis-frauderende-advocaat-monique-s-in-hoger-beroep-veroordeeld-6630771-a1545385


RE: Frauderende advocaat Monique S. in hoger beroep veroordeeld - Judgement - 02-23-2017

(02-23-2017, 11:49 AM)Judgement Wrote: Frauderende advocaat Monique S. in hoger

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/10/vonnis-frauderende-advocaat-monique-s-in-hoger-beroep-veroordeeld-6630771-a1545385

Nog wat meer...
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Veroordeling-advocaat-tot-gevangenisstraf-voor-fraude-en-oplichting-van-clienten.aspx